Ara Reus aposta per la captació de fons i subvencions europees

L’estat de Metrovacesa, l’adaptació de la pavimentació del camp de futbol de l’escola Ganxets i la nova línia d’ajuts a les persones afectades per la dació en pagament seran altres del assumptes que Ara Reus portarà al Ple de divendres.

Com ja havia anunciat fa dues setmanes el grup municipalista Ara Reus, en aquest ple presentarà una proposta de captació de fons econòmics europeus que serviran per reactivar les ocupacions laborals temporals i l’economia local. Els Fons Europeu de Desenvolupament Regional són el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament de les regions menys afavorides o en declivi industrial. En aquest línia i tenint en compte que les partides pressupostàries destinades a les subvencions per al desenvolupament dels eixos que abans s’han esmentat que la Generalitat i l’Estat Espanyol tenien designades s’han vist reduïdes dràsticament i algunes eliminades el partit reusenc aposta per la creació o designació d’algun departament de l’Ajuntament, empresa municipal o organisme autònom per tal de centralitzar i cercar qualsevol línia de finançament, fons i/o subvenció europea.

La tipologia dels eixos i categories susceptibles de cofinançament són innovació, desenvolupament empresarial, economia del coneixement, serveis i aplicacions per als ciutadans, medi ambient, prevenció de riscos, energies, desenvolupament local i urbà, entre altres.

Escola Els Ganxet

L’altre projecte sobre el que ha estat treballant el grup municipal és l’adaptació i la seva corresponent pavimentació de la pista de futbol sala per l’Escola els Ganxets. Actualment el pati de l’escola es pot observar com hi ha un camp de basquet dintre d’una àrea triangular que està pavimentat. Aquesta zona es podria destinar també a fer un camp de futbol sala que compartiria espai i zona amb el camp de bàsquet. Aquesta delimitació pavimentada actualment mesura uns 40 metres de llarg per 20 d’ample, però al tenir la forma triangular un del córners del camp no està pavimentat i per tant fa impossible la pràctica de l’esport per als nens.

L’espai on actualment practiquen el futbol els nens es un espai de sorra, ple de pedres, males herbes i sense cap mena de línia marcada al terra, fet que provoca la impossibilitat d’aprendre les regles bàsiques del jocs per als nens que estan apuntats a l’activitat extraescolar.

Havent fet una simulació del disseny de la pista amb els pares, Ara Reus ha observat que els treballs per acabar la pista nomes afectarien a la part superior esquerra, ja que l’altre part del camp s’aprofita del que ja està pavimentat. És per aquets motiu que demanarem fer un projecte d’adaptació i dur a terme la pavimentació de la pista de futbol sala per l’Escola els Ganxets