Ara Reus proposa un nou escenari de reestructuració d’Innova i demana al govern que la voti i l’accepti

 

Roda Premsa - Reestructuració Innova 02El pla d’Ara Reus, amb informe positiu de l’Interventor de L’Ajuntament de Reus, deixaria a REDESSA fora de l’empesa 2, i així s’evitaria que un possible impagament del cànon de Metrovacesa afectés a la tresoreria d’Aigües, Gesfursa i/o de la resta d’empreses del grup

Ara Reus ha fet pública avui la seva valoració dels escenaris presentats pel govern en matèria de la reestructuració d’Innova i ha presentat un pla que seria més lògic, idoni, viable i amb menys risc en un futur per a l’Ajuntament i per a la resta d’empreses municipals.

L’aposta que es fa des d’Ara Reus és una reestructuració viable, constructiva però sobretot, pensada en clau de ciutat – no política – i per als ciutadans de Reus. Tenint en compte que la ferida oberta de la ciutat es diu REDESSA i el crèdit de la Fira, Ara Reus es pregunta per què el govern no ha presentat cap altra escenari en el que l’empresa de Reus Desenvolupament Econòmic SA quedés fora del compendi empresarial número 2. És en aquí on Ara Reus veu que el govern està actuant de forma poc transparent i poc coherent amb la ciutat.

Jordi Cervera i l’assessor econòmic del partit, Enric Bosch, han presentat un escenari en el que aposten per deixar a REDESSA com empresa de segon nivell, independent i fora del grup d’empreses. El principal motiu d’aquest pla és evitar que la caixa única amb la que es disposaran els saldos de les empreses del grup 2, es vegi obligada a cobrir els desequilibris financers que provocaria l’impagament del cànon  Metrovacesa de 37.6 milions d’euros. Bosch ha explicat que si l’Ajuntament no escoltés la nostra proposta, l’única forma que tindria el consistori d’equilibrar les balances seria demanant un altra crèdit i això es traduiria en un augment d’impostos als ciutadans. El portaveu d’Ara Reus també ha explicat que Redessa podria passar a nivell 1 en el moment que estigués compensat el 100x100 del crèdit de la Fira, només d’aquesta forma s’evitaria que Aigües de Reus i/o Serveis funeraris hagin de tornar a cobrir financerament els pagaments del crèdits de Redessa.

Ara Reus també aposta perquè l’empresa Reus Esport i Lleure es fusioni a l’empresa 2 en el moment que jurídicament i tècnicament sigui possible. Aquesta fusió es faria en la segona etapa, tal i com també ho faran les empreses Amersam i Reus Transport a proposta de l’actual govern.

Aquesta proposta no té només el vist i plau del partit municipalista, si no que també ha rebut un informe positiu de l’Interventor de l’Ajuntament de Reus, qui considera que en l’etapa 1 el percentatge de finançament "de mercat" de l'empresa 2 (sense Rellsa) seria d’un 61,88% i la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament d’un 86,80 %.

I en la etapa 2 el percentatge de finançament "de mercat" de l'empresa 2 (amb Rellsa) seria de 56,75% i la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament d’un 87,16 %. D’aquesta forma – i així conclou l’informe de l’interventor - la vostra proposta compleix LRSAL, compleix rati d'endeutament i no afecta al Període Mig de Pagament. La vostra proposta comporta un reforç de la situació "de mercat" de l'empresa 2 (sigui en etapa1  o etapa 2) i no tanca la disponibilitat, en el futur, de cap recurs ni actiu patrimonial en cas de necessitat.

Jordi Cervera s’ha mostrat molt orgullós del treball fet per Ara Reus en les darreres setmanes en presentar una opció alternativa que dóna més estabilitat a l’Ajuntament de Reus, assegura i garanteix el llocs de treball de l’Ajuntament i de les empreses municipals, no s’augmentaria l’endeutament total de l’Ajuntament i garanteix tots els serveis actuals. 

Proposta Ara Reus - Reestructuracio Innova

 

Les crítiques a l’actual equip de govern i al tripartit

D’entrada, el grup municipalista ha criticat que durant els gairebé 3 anys de legislatura l’actual govern de CIU i PP no hagin fet una reestructuració empresarial d’acord a les necessitats del nostre municipi i que no s’hagi adaptat abans a aquesta llei que tots sabíem que l’havíem de complir juntament amb el Pla d’ajust. Una vegada més es demostra que l’aprimament que havien venut, ha estat una imposició del govern central per lo abans esmentat i que no tenien un pla estratègic, ni full de ruta.

Cervera també ha tingut unes paraules pels partits de PSC, ERC i ICV a qui els ha recordat que gran part dels problemes i la situació de penúria financera que pateix la ciutat és fruit de la seva gestió. D’altra banda els hi demana responsabilitat en el seu vot i evitin fer crítica de la reordenació necessària que ha de patir la nostra ciutat.

El portaveu d’Ara Reus també ha avançat que amb aquesta reestructuració l’únic que busca el govern és la possibilitat de sol·licitar un crèdit bancari per fer front al pagament de la Fira en cas que Metrovacesa no faci efectiu el pagament del cànon acordat i/o els dubtes que desperta la futura negociació de renovació del crèdit de l’Hospital. 

Cervera ha avançat que difícilment el govern complirà el seu objectiu de reducció del deute previst a finals del 2015 en 260 M€.  Aquesta previsió no s’assolirà perquè, tal i com va afirmar Ara Reus al juliol de 2013, l’Ajuntament de Reus no té les garanties de cobrament de Metrovacesa, desconeixen com afectarà la negociació del crèdit sindicat del nou Hospital i perquè tindran pèrdues patrimonials en cas que es dugui a terme la venta del terrenys de Pich Aguilera.