Ara Reus sol·licita que l’Ajuntament de Reus treballi amb empreses locals

 

carrer Sant Pau Reus(foto del Reus Digital) El grup municipal Ara Reus ha estat informat mitjançant un correu de l’equip de govern  que estava  previst iniciar les obres de pavimentació i serveis dels carrers de Sant Pau, Sant Pau i Sant Blai, tram del carrer Verge Maria, Travessia de Sant Pau i Travessia de Sant Antoni.

El projecte, amb un cost total de 305.877,58 €, que està cofinançat pels propietaris i l’Ajuntament, ha estat adjudicat a l’empresa COBRA i es preveu que els treballs tinguin una durada aproximada de quatre mesos.

Des d’Ara Reus considerem que l’Ajuntament hauria d’haver buscat les fórmules legals perquè en arranjaments com aquests i en les obres que es duguin a terme a la ciutat siguin les empreses locals de Reus les que executessin les obres.  

En cap cas Ara Reus demanarà que a les bases dels concursos públics es puntuïn millor a les empreses locals. Ara bé, creiem que des del consistori s’han de buscar les fórmules que permetin generar treball per les empreses que són de la ciutat.

El prec que es presentarà és:

1.- Instar a l’Ajuntament de Reus per a que aquelles obres, serveis i subministres d’adjudicació directa conforme indica la llei siguin adjudicades a aquelles empreses que tinguin la seu fiscal en el municipi de Reus.

2.- Instar a l’Ajuntament de Reus per a que aquelles obres, serveis i subministres de negociat sense publicitat conforme indica la llei siguin adjudicades a aquelles empreses que tinguin la seu fiscal en el municipi de Reus.