Mas Carandell i el Col•legi de Graduats Socials de Tarragona signen un conveni de col•laboració

Mas Carandell Daniel Rubio Ara ReusAnna Maria Asamà, Presidenta de l’Il·lustre Col·legi Professional de Graduats Socials de Tarragona, Maria Dolors Sardà, Regidora d’Ensenyament en qualitat de vicepresidenta de la Fundació IMFE Mas Carandell i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, com a president de l’IMFE Mas Carandell, van signar ahir dijous a la seu del col·legi professional un conveni de col·laboració entre les tres entitats amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament del territori a través d’accions de formació i qualificació professional i d’ocupació.

Pel Regidor Rubio, l’ampliació de col·laboracions público-privades amb nous agents del territori és una estratègia clau per reforçar encara més el paper de Mas Carandell en matèria de formació i ocupació al Camp de Tarragona, oferint un servei més enllà del municipi. Concretament el conveni amb el Col·legi de graduats socials també permetrà eixamplar el seu ventall de serveis a noves especialitats empresarials.

Les actuacions que es pacten en aquest conveni consisteixen en la difusió dels esdeveniments i oferta formativa de Mas Carandell entre els professionals col·legiats, la col·laboració en l’encàrrec, disseny i docència d’accions formatives en matèria de gestió laboral, fiscal i comptable entre d'altres, la promoció del coneixement pel que fa a les novetats legislatives en ambdues direccions, l’ús compartit d’instal·lacions per a dur a terme cursos, i facilitar la participació de les persones col·legiades en la borsa de professionals experts del centre de formació.

L’acord formalitzat té una durada d’un any, sens perjudici de la possibilitat de que sigui prorrogat de manera tàcita per períodes successius.