Executiva Nacional 

Josep Maria Pujol i Masip
President

Lidia Rodríguez de Diego
Vicepresidenta


 Daniel Rubio Angosto
Secretari General

Josep Molero
2n Vicesecretari

Enric Bosch Sánchez
Tresorer
Jordi Cervera Martínez
Secretari Comissions Sectorials
Dolors Vázquez Pérez
Vocal

 Joan Carles Filella Riba
Vocal
Jordi Piernas
Vocal

Joan Prats
Vocal

 Mati Aparicio
Vocal

Denis Martos
Vocal

Ferran Pellicer
Vocal
Óscar Busquets
Vocal
 Pere Clua
Vocal
Dolors Massot
                   Vocal