Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

FEBRER
2012
Ple municipal 10/02/2012

ple-municipal-10022012


MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT MITJANÇANT L’ESPORT

Promoure significa donar la primera impulsió a alguna cosa. Sota la influència que l'esport exerceix en la nostra societat reusenca - sobretot en el món juvenil però també a nivell professional - des de les darreres dècades, les organitzacions i associacions esportives a nivell local, s'han plantejat en els darrers temps, un extens treball de planificació i desenvolupament del fenomen esport, tant a nivell general, com específic de les diferents disciplines esportives.

Les formes i mètodes d'aplicació d'aquesta promoció dependran del tipus d'esport, de la societat on s'estigui treballant i de tot un seguit de factors que faran que aquesta tasca s'hagi de fer quasi "a mesura".

És en aquest darrer aspecte on el treball de l’Administració - de la mà de les Federacions i Clubs Esportius locals - es converteix en motor i peces bàsiques per al desenvolupament de les ciutats mitjançant la promoció i organització de campionats esportius.

A Reus disposem de diversos centres i clubs esportius on s’han acollit diferents esdeveniments esportius tant a nivell local, nacionals com internacionals. Destaquem un pavelló municipal, un estadi municipal, poliesportius lleugers, camps de futbol, pistes de futbol sala, pistes de bàsquet, piscines municipals, entre altres. A més de Clubs Privats com el Reus Deportiu, el Club Natació Reus Ploms, Tennis Monterols, Club de gols Aigües Verds... instal·lacions de primer nivell on podem celebrar més esdeveniments esportius que reportarien més riquesa a la ciutat.

Aquest fet lligat al prestigi i projecció dels clubs de la ciutat, el clima, les comunicacions, l’ interès turístic i els serveis, fa que la ciutat tingui potencial per convertir-se en un centre de referència en la recepció de grups i organitzacions esportives de diversa procedència i un ampli ventall de modalitats esportives.

Creiem que Reus també ha de ser una ciutat que s’ofereixi a tot el món com a destí esportiu.

El partit d’ara Reus s’ha reunit amb esportistes i membres directius de diferents federacions esportives i veuen una manca de promoció de Reus en aquest àmbit.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que s’ampliï o s’incorpori per als pressupostos del 2012 la partida de promoció esportiva de la ciutat de Reus.
  2. Crear una comissió de promoció esportiva per tal de dinamitzar un full de ruta i fer el seguiment de les inversions.


MOCIÓ PER FER UNA AUDITORIA ENERGÈTICA

Les auditories energètiques representen un mecanisme ideal per la penetració de l’ eficiència energètica en els edificis municipals, de forma que el coneixement del consum energètic permet detectar quins factors estan afectant al consum d’energia, identificant les possibilitats d’estalvi que es tenen a l’abast i analitzant la seva viabilitat tècnica i econòmica.

També és important assenyalar que a aquestes auditories i a la implementació de les mesures que es deriven de la seva realització, es possible donar-li major valor afegit, sent completades amb aspectes com la formació, l’entrenament del personal o la conscienciació ciutadana.

Per tant, és molt interessant dedicar un temps a l’estudi de les possibilitats que ofereixen aquests anàlisis i decidir aleshores, amb cert criteri, com reduir costos, estalviant energia i, a la vegada, beneficiant a tots els ciutadans, reduint els nivells de dependència i al mateix temps, disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica.

A la ciutat de Reus es paguen més de 3 milions d’euros en la partida d’il·luminació. També és important destacar que el promig de cost energètic de la ciutat està per sota del promig d’altres ciutat de les mateixes característiques però sempre es pot millorar i en aquest sentit des d’ara Reus pensem que encara podem aconseguir un major estalvi en les factures de la llum.

En primer lloc s’han d’auditar la totalitat de subministres municipals existents per renegociar amb la totalitat de les operadores de Mercat Lliure existents unes millors condicions tarifaries per la totalitat del paquet de subministres d’ Electricitat.

En segon terme, s’ha de fer un estudi de les potències actualment contractades en contraposició a la potència realment necessària per a cada subministre, amb la finalitat de reduir la despesa en contractacions de potències no necessàries, proposant les reduccions de potencies corresponents davant de les companyies d’electricitat.

A més es podrien fer balanços de l’optimització del consum en cada lloc i moment, per no fer una despesa d’energia innecessària en llocs i moments no necessaris o no adequats.

Estem segurs que l’enllumenat de carrers i vials és molt correcte i que seria molt costos fer qualsevol inversió però podríem fer alguna iniciativa d’estalvi en edificis municipals com centres cívics, biblioteques, Hospital, Centres Sanitaris... on es pogués plantejar l’ implantació de sistemes que permetrien aquest estalvi energètic i econòmic.

Ara Reus, amb l’ànim d’aportar idees i avantatges per la ciutat i sense voler marcar una data límit, proposa adoptar els següents acords:

  1. Que es prengui un compromís abans de finalitzar el 2012 per tal de dur a terme un estudi o auditoria energètica allí on l’equip de govern cregui que s’haurien d’aplicar mesures d’optimització energètica.
  2. Que les mesures que es considerin oportunes es puguin implantar abans que finalitzi la legislatura.


MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL PER REDREÇAR LA POLÍTICA MUNICIPAL

Ja fa unes setmanes que el nom de la nostra ciutat apareix en portades de diaris, titulars i informatius per diferents motius de caràcter negatiu que estan fent que la imatge de Reus sigui la d’una població opaca i que ha estat assetjada política i econòmicament.

En pocs dies hem patit la dimissió del Gerent de les Empreses Municipals envoltant d’una gran ressò mediàtic per ser un dels artífexs de l’entramat d’ Innova. Hem sigut espectadors de la dimissió del Regidor d’Ocupació i Empresa, el Sr. Josep Jofré - segons el Sr. Jofré per falta de suport dintre del seu equip -; pedra angular del seu projecte i home que estava creant un projecte dinamitzador en una de les àrees més importants de l’Ajuntament.

Hem vist com florien el casos de cobraments de factures per part de l’antic President del Tecnoparc, així com les retribucions que també s’havia adjudicat un ex Regidor de l’antic govern... Fets noticiables que estan en primer lloc, malmetent l’honorabilitat de la ciutat; i que en segon terme veiem amb preocupació com el projecte inicial del govern s’està tambalejant i hauria de redreçar-se d’una manera urgent per tal que el programa de ciutat avanci amb la normalitat que tots desitjaríem.

Des d’ara Reus creiem que per traçar un projecte ferm i viable l’equip de govern ha de comptar amb tots els grups municipals que també formem part d’aquest consistori, entre altre motius perquè també representem una gran part dels interessos de la ciutat – i per això hem estat votats – .

Ho hem dit en més d’una ocasió i ho reiterem: Som conscients que l’equip de govern està treballant en una reestructuració de les empreses municipals però deixem d’una vegada per totes les ideologies i les banderes a part i treballem tots en una direcció per la nostra ciutat. Creem un consens per traçar un projecte viable i participatiu.

De la mateixa forma que actualment celebrem comissions informatives o juntes de portaveus ara és el moment de crear altres accions de treball que permetin posar un nou rumb a la política municipal. Amb les reunions anteriorment esmentades no n’hi ha prou.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Crear una taula de treball comuna entre tots el grups municipals de l’Ajuntament de Reus per redreçar la política municipal

 

PREC PER INSTAL·LAR INTERNET WIFI A LA SALA DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS

En diferents converses que hem mantingut amb periodistes que cobreixen l’activitat periodística de la nostra ciutat ens han demanat en diverses ocasions que troben algunes mancances tecnològiques en el nostre Ajuntament, principalment en la connexió a Internet via WI FI.

Cada vegada que el govern o algun grup municipal convoca roda de premsa hi ha part d’alguns periodistes que no disposen de connexió a Internet pròpia i necessitarien d’aquesta per poder cobrir la informació d’una manera més àgil i ràpida.

És cert que alguns dels periodistes tenen accés a Internet mitjançant els seus dispositius mòbils o de la empresa a la que representen, però n’hi ha d’altres que no disposen de cap tipus de connexió.

Per l’ interès que desperta la nostra ciutat i per tal de facilitar la feina als nostres companys periodistes...

Ara Reus fa el següent prec,

Que s’instal·li una xarxa d’Internet WI FI tancada per als periodistes a la sala de comunicació de l’ajuntament de Reus.

 

PREGUNTA PER CONÈIXER QUINA HA ESTAT LA RECAPTACIÓ EN CONCEPTE DE MULTES

Segons els pressupostos del 2011 la partida en concepte de multes de circulació o aparcament ascendia a l’ esgarrifant xifra de 3 milions d’euros. Una suma de diners prou important com per conèixer a on van destinats aquests diners i com es reinverteixen en la societat civil reusenca.

Trobem totalment legal que qualsevol persona que infringeixi alguna de les lleis de circulació han de ser castigat sempre que es demostri la falta.

Ara Reus fa la següent pregunta,

  • Quina quantitat econòmica s’ha recaptat a Reus durant el 2011 en concepte de multes de trànsit?

 

PREGUNTA PER CONÈIXER QUINES ACTUACIONS TÉ PREVISTES FER EL GOVERN PER REACTIVAR L’ACTIVITAT COMERCIAL REUSENCA

El teixit empresarial net, que determina el cens productiu de Catalunya després de tancaments i noves constitucions, s'ha reduït en 3.853 empreses durant els set primers mesos de l'any en relació amb el mateix període del 2010 i a la nostra demarcació s’han destruït un total de 475 empreses.

Reus sempre ha estat una ciutat de caràcter emprenedor i de voluntat empresarial. Com a dada simbòlica hem de recordar que el nostre comerç local representa un 30% del Producte Interior Brut de la nostra ciutat.

Només cal fer un passeig pel la nostra ciutat i veure la quantitat de comerços i locals comercials que romanen tancats per culpa de la crisis.

L’ocupació i la creació de treball ha estat, és i serà una de les prioritats d’ara Reus.

Davant d’aquesta greu situació Ara Reus fa la següent pregunta a l’equip de govern,

  • Quines actuacions té previstes l’equip de govern per reactivar l’activitat comercial de Reus?


Com col·laborar amb AraCatalunya?