ARA, per a una Catalunya millor

El futur de Catalunya depèn del nostre progrés com a societat 

 

Ara Catalunya

Imagen de Odoo y bloque de texto

Ara Catalunya,  és un partit jove nascut al 2011, es caracteritza per ser un partit de base municipalista, que treballa inicialment amb l’àmbit municipal. No depèn de cap ideologia regida per els centralismes de Barcelona i/o Madrid. Ara és un projecte polític plural, transversal i, integrador; fugin de les típiques estructures organitzatives de partit, de dalt cap avall, ben al contrari ens retro-alimenten del dia a dia dels municipis d’ avall cap amunt,  un projecte sense personalisme on es treballa, per sobre de tot, pels municipis.

ARA Catalunya,  és de base un moviment, lliberal, democràtic, social, avançat i progressista, al servei de la societat catalana. Catalunya ha de tenir com  objectiu la justícia social i la defensa dels drets de les persones i retornar la dignitat i la utilitat a la política contribuint a la construcció de una societat humanista, lliure i democràtica.

Ara, què pensem

Qui pot detectar millor que ningú les inquietuds i necessitats de la gent si no aquells que estem prop de la gent del poble?

Ara, el partit municipalista de referència vol fer un pas endavant i presentar les seves propostes a tot Catalunya i a tal fi.

Com entenem “millor”?

i que acabi defensant els interessos de les grans empreses o de l’estat o autonòmic per sobre dels interessos municipals i de les persones. Es necessari crear un moviment que retorni la confiança en la dignitat de la política, que demostri que els partits poden treballar pel bé comú, que es fonamenti en la més absoluta transparència, i que retorni a les persones la confiança en què els partits i els seus representants polítics.

això significa que Catalunya és la nostra nació i l’espai preferent de la nostra actuació política. També significa que el nostre compromís és Catalunya, i que defensem els seus drets i les decisions que lliurement prenguem les persones que hi vivim. Per això, la situació que avui viu Catalunya no ens deixa indiferents i som neutrals. Les decisions que prengui el nostre país han de ser fruit del diàleg i del consens interior i, en tot allò que sigui possible, acordades amb Espanya i la comunitat internacional. Defensaren el drets de Catalunya davant de qualsevol imposició que atempti o limiti als municipis i l’autogovern de Catalunya Treballarem, però perquè qualsevol decisió de Catalunya sigui factible i pugui ser acordada, sense que comporti cap perjudici per a les persones ni per a la nostra societat.

ni una eina per a la glòria personal o la consecució de quotes de poder. Ben al contrari, la política ha de ser la via per a l’entesa i la construcció d’un espai comú, en el qual la societat, democràticament, i mitjançant representats honestos i dignes, adopti en tot moment les seves decisions.

    

ELS PILARS DEL MOVIMENT ARA

 

El passat és història, el present és passat i el futur és desconegut, anònim i fins i tot màgic.

En aquesta web és un breu i simbòlic recull del treball dut a terme per un ampli grup de persones que, amb responsabilitat ciutadana i amb l’ajut de molts ciutadans, defensem els interessos dels nostres pobles i ciutats.

Ens sentim orgullosos de treballar pels nostres pobles i ciutats – sense esperar res a canvi – per damunt de qualsevol ideologia política i de qualsevol bandera. Hem creat i desenvolupat propostes cent per cent municipalistes i hem estat valents en totes les nostres actuacions. Aquest és el nostre valor afegit.