Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Actualitat. Notícies

MAIG
2014

La "salut municipal" de Reus

AraCatalunya

L'atzar és ben capriciós i ha fet coincidir sobre la "salut municipal" de la ciutat de Reus –ciutat que Forges pintava en solitari a la pell de brau- en un mateix moment històric dues manifestacions d'una mateixa crisi institucional de la ma de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) aprovada per l’Estat: una organitzativa i una altra competencial.

La primera, la de SAGESSA -i del seu omnipotent paraigües, el holding públic INNOVA, hores d'ara ja finiquitat, mercès a l'acció, per cert, d'Ara Reus- deriva de l'esgotament d'un sistema organitzatiu del sector públic local fonamentat en l'arquitectura jurídica i l'enginyeria econòmica i construït sobre un malentès concepte de servei públic. Un concepte marrat que ha estat l’excusa per a un creixement absolutament desassenyat i desmesurat del sector públic i ha suposat, en part, el relegament en molts supòsits de l’iniciativa privada, del tot necessària com a motor de la ciutat.

I la segona, per què la LRSAL ha privat, en principi, als ajuntaments de competències en matèria de salut. Així, la participació en la gestió de l'atenció primària deixa de ser una competència pròpia i la trasllada, en el nostre cas, al Govern de la Generalitat. I l'actuació municipal en matèria l'assistència hospitalària o de segon nivell passa a ser sotmesa diverses limitacions mesurades sobre la base de la situació econòmica global de l'ajuntament.

La sanitat és un dels eixos fonamentals de l’Estat de benestar –junt amb l’ensenyament i els serveis socials- que les nostres administracions han de garantir sobre la base de situar en el centre de tota acció pública la ciutadania. Ara Reus sempre ha defensat la pervivència d’aquest model per al conjunt de reusencs i reusenques; si bé des de la base del compliment de criteris de racionalitat en el dimensionament i en la despesa a fi de garantir-ne la seva pervivència. La nostra economia ja no permet que allarguem més el braç que la màniga. La crisi econòmica ens permet canviar de paradigma sobre la bases de l'eficiència, l'eficàcia i el manteniment de la qualitat en la prestació dels serveis públics.

El deure de tot l’Ajuntament i, especialment de l’Equip de Govern, és el manteniment d’un model de salut de qualitat per a tots els nostres conciutadans basat essencialment en el sistema públic i que doni cabuda, també, al sistema privat, en la seva justa mesura. I, la veritat, és que fins ara, aquest deure no s'ha vist reflexat en la direcció erràtica i sense rumb en l'àmbit de la salut.

Com ja s'ha dit, en cap cas, l'acció pública ha d'entrar en competència directa de l'actuació privada. Quan una ens públic, com un ajuntament, entra en un sector d'activitat, automàticament es produeix una situació de dumping que perjudica els operadors privats d'aquet àmbit.

Així doncs, la crisi institucional del nostre Ajuntament a la que hem fet referència no pot posar en cap moment en perill el model municipal de salut, que abans que tot i per sobre de tot ha de ser un model públic de salut que les administracions públiques han de garantir.

Aquest és el compromís pel que Ara Reus lluitarà sense escatimar esforços, com ja s'ha demostrat. Des d’aquí convidem totes les forces polítiques municipals a fer-ho i, en especial, a CIU i als seus socis del PP, sovint més fixats en les xifres i les sigles que en les persones!!!

El nostre objectiu és el manteniment del model públic de salut! Un model plural! Un model garantista! Un model eficient! Un model eficaç! Un model sostenible! Un model bastit entre tots! Un model, en definitiva, de qualitat, com el que tenim a la ciutat de Reus!


Com col·laborar amb AraCatalunya?