Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Actualitat. Notícies

FEBRER
2017

Per una ocupació digna

AraCatalunya

El balanç d’atur a Reus ens mostra 1.059 persones menys en atur entre gener i desembre del 2016. Una bona notícia per encarar positivament el 2017 però que no significa el final de la crisi. No obviem que les dades també dibuixen escenaris poc favorables: l’ocupació temporal creix enfront la fixa, el col·lectiu de persones aturades de llarga durada segueix essent el 40% de les persones en atur, persones amb formació superior segueixen ocupant llocs de baixa o mitjana qualificació, els salaris són baixos,... Totes elles, situacions que posen de manifest que tot i anar pel bon camí cal afrontar l’enemic de la precarietat laboral.

Des de la Regidoria d'Ocupació (Mas Carandell) i la de Recursos Humans, a banda treballar per crear ocupació, estem implementant noves accions per millorar-ne la qualitat i evitar la consolidació d’aquesta economia “low cost” generadora de desigualtats. A aquest efecte hem iniciat recentment projectes al voltant de tres eixos: la contractació laboral pública, la formació i assessorament que permeti la contractació en el sector privat, i els ajuts a les empreses. Tots ells a partir de l’aportació municipal i el cofinançament d’organismes com Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Servicio de Empleo Público Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, i el Fons Social Europeu.

En el que va d’any hem formalitzat 106 nous contractes laborals de forma directa. Per una banda Mas Carandell anunciava al gener la contractació de 53 persones (25 per gestionar programes i 28 alumnes després de finalitzar la seva qualificació professional), i per l’altra el programa Treball i formació ha permès a l’Ajuntament contractar-ne 53 més per treballar en diferents departaments municipals.

L’estratègia més potent per resoldre el desajust entre la qualificació de les persones i les competències que demanen les empreses, i per afrontar la creixent automatització del treball, és la formació professional. Posar-la a l’abast la ciutadania és l’aposta que hem de fer les administracions. Un cop més l’aposta es materialitza amb el nou paquet d’accions d’orientació i formació, subvencionades, que des de finals d’any impulsa Mas Carandell i del que es beneficiaran unes 700 persones en situació d’atur.

En tercer lloc, vull anunciar que hem obert una línia innovadora que està dirigida a incentivar econòmicament les empreses per contractar persones, tant joves com majors de 30 anys. Fins a 84 contractes subvencionats (compatibles amb altres ajuts i bonificacions vigents) es destinen a les empreses a través de Mas Carandell, una mesura que no deixa d’apel·lar a la responsabilitat social corporativa del teixit econòmic local. 

La ciutat de Reus avança cap a la recuperació potenciant i dinamitzant la creació de llocs de treball, però hi anirem de forma intel·ligent, d’acord amb uns valors ètics de respecte, d’igualtat i d’integració, aprofitant els recursos i des de la sostenibilitat. Reus avança cap a una ocupació digna.

Daniel Rubio és regidor de Medi Ambient i Ocupació


Com col·laborar amb AraCatalunya?