Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

SETEMBRE
2011
Ple municipal 09/09/2011

ple-municipal-09092011


MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA D'INNOVA I PERQUÈ L'INTERVENTOR CONTROLI I AUTORITZI L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS I ELS COMPTES DE LES EMPRESES MUNICIPALS

Els moviments populars, amb els que el nostre grup municipal es sent identificat, segueixen mobilitzant-se en la majoria de places i carrers de la nostra ciutat i país demanant als polítics que s’apropin al poble i que escoltin els seus problemes i suggeriments.

La transparència és el valor que hauria d’identificar a qualsevol administració pública aportant confiança cega entre ciutadà i Ajuntament.

És per això que, a dia d’avui tenim un seguit de persones que s’apleguen al nostre despatx per demanar més transparència. Desinformació que genera desconfiança en aspectes tant importants com: “on van dirigits els nostres impostos” o “en que s’estan gastant”.

Els regidors i regidores d’aquest consistori hem estat escollits de forma lliure i democràtica, el que vol dir que hem d’escoltar als nostres ciutadans i a la nostra ciutat. Però, a més els governants teniu una obligació molt important que no podeu obviar. Hauríeu d`explicar el que feu, com ho feu, perquè ho feu i els resultats que obteniu en l’àmbit i en la gestió de l’administració pública.

No ens oblidem que estem al servei del ciutadà i no és el ciutadà el qui està al servei dels polítics.

Innova, el gran desconegut. Hem sortim al carrer i hem preguntat què és INNOVA i ningú ens sap respondre amb exactitud. L’entramat d’INNOVA és el gran anònim de la nostra ciutat, mentre que a efectes econòmics mou el 66% del pressupost municipal. Empreses que en gran part es capitalitzen de capital públic i que han estat creades i avalades pel propi ajuntament.

Segons l’últim informe emès pel departament d’intervenció del nostre Ajuntament sobre les empreses municipals veiem que hi ha un seguit d’excepcions en les auditories d’algunes empreses municipals en les que el departament d’intervenció no té cap poder de gestió ni de control – cosa que no veiem molt normal – tenint en compte que són empreses creades, finançades i avalades pel consistori.

Per posar un exemple: no és gens normal que l’interventor de l’ajuntament hagi de reflectir en el seu informe que no té prous dades com per explicar el que està succeint amb la pòlissa de crèdit de 2,7 milions d’euros concedida la empresa SHIROTA FUNCTIONAL FOODS o quins objectius empresarials comuns tenen les diferents empreses que la conformen. Com tampoc és molt normal que havent sol·licitat a la Direcció General d’INNOVA la informació relativa a les societats municipals aquesta hagi fet cas omís a la sol·licitud feta per part del departament d’intervenció de l’ajuntament.

Aquest gegant empresarial ens ha fet grans però també ens ha portat a una situació econòmica molt complicada a la que el nostre consistori ha de fer front i encara no sabem com ho farà.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

 1. Publicar en el web d’INNOVA el dossier informatiu on es defineix i s’explica l’entramat empresarial.
 2. Publicar en el web d’INNOVA els pressupostos anuals i el grau d’execució dels mateixos.
 3. Fer una sessió informativa sobre INNOVA oberta a tota la societat civil.
 4. Dotar al departament d’intervenció de l’Ajuntament de la capacitat de supervisar, controlar i autoritzar l’execució dels pressupostos i els comptes de les empreses municipals segons marca l’article 220 del Reial Decret 2/2204 del 5 de març de la llei reguladora d’Hisendes Locals.PREGUNTA SOL·LICITANT INFORMACIÓ DE LES CARPES DE L’ANTIGA FIRA DE REUS

Reus té una gran tradició Firal, i les Fires (ben gestionades i comercialitzades) sempre han estat sinònim de riquesa pel territori.

Quan es va decidir traslladar el Recinte de Fires de Reus de l’Avinguda Sant Jordi a l’Avinguda del Comerç es va haver de fer una inversió de 3 milions d’euros per comprar unes carpes que actualment romanen buides.

Segons la informació que el grup municipal d’ara Reus té és que aquestes carpes es van comprar amb una opció de recompra.

El nostre consistori està passant per un moments econòmics delicats i que revendre les carpes és una opció que no sabem si es té en compte per poder recuperar part de la inversió feta en el seu dia.

Seria una bogeria pensar que amb la revenda de les carpes podríem liquidar la inversió de 38 milions d’euros que s’ha fet en el nou edifici del Tecnoparc, edifici que actualment està ocupant-se menys de 40 dies a l’any.

Un altra línea de negoci seria amortitzar-les convertint aquell espai en un hotel d’entitats, llogant l’espai a empreses que necessitessin fer ús d’un espai diàfan o convertint-lo en un centre públic on es poguessin realitzar activitats lúdiques per la societat de Reus.

És per això des del nostre grup municipal volem fer la següent pregunta,

Quina intenció o quins plans de futur s’estan estudiant per amortitzar les carpes de l’antiga Fira?


PREC SOL·LICITANT LA NETEJA DELS CARRERS LA NOSTRA CIUTAT

Reus és una ciutat que poc a poc la hem d’anar obrint a Europa i al món. De fet estem veient com els nostres carrers s’estan omplint de viatgers d’arreu d’Europa que venen a visitar la nostra ciutat.

De nosaltres dependrà la imatge que volem que s’enduguin.

El grup municipal d’ara Reus ha rebut diverses queixes d’alguns veïns i comerciants de la nostra ciutat sobre l’estat de la brutícia que s’acumula als nostres carrers tant en dies laborals com festius.

Ens trobem que al Passeig Prim no hi ha suficients contenidors de recollida pneumàtica i selectiva en relació a la quantitat d’escombreries que poden generar els seus veïns.

Resultat d’això és que ens trobem bosses de la brossa i caixes fora dels contenidors durant tot el dia (s’adjunten fotografies).

En els carrers Alcalde Joan Beltran i Antoni Bofarull els contenidors de recollida pneumàtica no funcionen tot i que porten instal·lats com a mínim 4 mesos.

A la plaça de les oques ens hi trobem amb un gran quantitat de caixes de cartró que dia a dia es deixen durant varies hores en el carrer fins que venen a recollir-les.

Al parc infantil del final del Passeig Misericòrdia hi ha un zoològic de rates.

O la colònia de gats que trobem en el Parc Gandhi.

És per això que el grup municipal ara Reus fa el següent prec.

 • Que es reguli en franges horàries el rebuig de capses de cartró en totes les zones comercials i veïnals.

 • Que s’activi un dispositiu de neteja de 24 hores en camió que s’encarregui de recollir les escombraries que s’aboquen fora del contenidors pneumàtics per falta d’espai.

 • En cas que els veïns i/o comerciants no segueixin la normativa demanem que s’actuï legalment.

 


PREC SOL·LICITANT LA REVISIÓ DEL REGLAMENT QUE REGULA L’ACTIVITAT DE VENTA D’ARTICLES EN EL MERCAT D’ANTIQUARIS

Fa dues setmanes que el nostre grup municipal va rebre una trucada d’un veí del Passeig Prim alertant d’alguns incidents que s’han produït en el mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes de Reus en els darrers mesos.

Ens han alertat de la presència de productes robats, d’articles que són venuts en parades on la llicència no permet vendre aquell tipus d’objectes i fins i tot de menors d’edat que estan treballant i/o ajudant a alguns venedors.

Estem convençuts que el mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes de Reus és una oportunitat que genera treball però creiem s’hauria de regular per tal de fer-lo més competitiu, amb més oferta i amb més renom.

Som conscients i coneixedors des del Patronat de Turisme s’estan duent a terme inspeccions periòdiques dels paradistes però creiem que no n’hi ha prou.

És per això que Grup Municipal ara Reus fa el següent prec.

Que es revisi i s’ampliïn els articles del reglament actual en matèria de:

 • Establiment del sistema d’ordre tant en la sol·licitud com en la ubicació dels espais.

 • Reglament sobre la documentació que s’hagi de presentar per tal d’aconseguir i/o renovar la llicència (Targeta d’autorització per exercir la venda ambulant, Certificat de l’IAE o tribut que el substitueixi, últim rebut de pagament de la seguretat social, permís de residència en cas d’estrangeria...)

 • Que la targeta d’autorització estigui col·locada en un lloc visible i que aquesta identificació sigui una marca certificadora de qualitat.

 • Ser molt rigorosos amb l’espai contractat per tal que no hi hagi disputes amb els perímetres assignats així com amb els horaris de muntatge i desmuntatge.

 • Crear un quadre on estiguin estipulades i definides de lleu a molt greu les infraccions on s’anunciïn les sancions a adoptar en cada cas.

 • Que es consideri la retirada d’activitat immediata el que un menor d’edat estigui treballant o actuant com a venedor.

 • I sobretot que la Guàrdia Urbana pugui actuar amb diligencia en cas que hi hagi qualsevol tipus d’infracció i/o queixa per tant per part dels usuaris com dels venedors.  


Com col·laborar amb AraCatalunya?