Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

SETEMBRE
2013
Ple municipal 13/09/2013

ple-municipal-13092013


MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER L’OPERACIÓ DE METROVACESA

El passat divendres 19 de juliol es va signar l'acord del nou projecte amb Metrovacesa. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer i el conseller delegat de Metrovacesa, Carlos García León, van rubricar el contracte just abans de començar la sessió plenària.

Des d’Ara Reus tenim la sensació que l’equip de govern només ha explicat a la ciutadania i als mitjans de comunicació els avantatges que té l’actual contracte envers el signat l’any 2008 en cas del seu incompliment, però que en cap cas ha fet públiques les mancances ni s’ha pronunciat per la falta de garanties de cobrament que té l’acord recentment signat.

En el plec de clàusules del contracte es recullen nous acords relacionats amb els terminis de les sol·licituds de llicències, terminis que en cas de no ajustar-se als marcats desconeixem quins seran els seus efectes. Tanmateix hi hauran modificacions de projecte, reajustaments de terminis i reajustaments del pagament de cànon, alguns d’aquest que s’abonaran mitjançant pagares, altres mitjançant transferència bancària i d’altres mitjançant xecs.

D’altra banda també ens sobta que en el contracte no s’adjunti un annex redactat per l’Ajuntament de Reus o per la Societat Anònima Municipal AMERSAM pactat amb Metrovacesa en el que es s’especifiqui el projecte de les instal·lacions de l’aparcament que serà gestionat pel nostre Ajuntament i el pla de viabilitat del mateix degut a que, en el nou contracte es recull en el punt cinquè que tindrem com a màxim fins el 18 de novembre per consensuar aquest projecte específic. Que passarà si reben la negativa per part de Metrovacesa?

La inversió que hauria de fer l’Ajuntament de Reus per la gestió d’aquest pàrquing voltarà sobre els 2 milions d’euros però desconeixem quin cost tindrà per l’Ajuntament de Reus l’espai que cedirà l’empresa operadora de 1.200 m2 al consistori.

El tret més destacable i el que més preocupa a la nostra formació és la no existència de cap aval bancari que ofereixi garanties de cobrament a l’Ajuntament de Reus en cas que Metrovacesa incompleixi alguns dels terminis de pagament del cànon establert. Tenint em compte que Metrovacesa té un endeutament en l’exercici 2013 de 4.000 milions d’euros creiem que s’hauria d’haver exigit una clàusula contractual sol·licitant aquest aval a les entitats bancàries que, en definitiva, són les propietàries de Metrovacesa.

Arribat en aquest punt Ara Reus es fa la següent pregunta, si l'Ajuntament de Reus avala a la Societat Anònima Municipal Redessa per pagar el crèdit de la construcció de la nova Fira de Reus – crèdit que s’havia de pagar amb el cànon de Metrovacesa – perquè no avalen els bancs, propietaris de Metrovacesa, l'operació i el nou contracte entre Metrovacesa i el nostre Ajuntament?

Tot i els dubtes que en desperta el nou contracte, valorem positivament i celebrem que al mes de setembre es reiniciïn les obres del centre comercial del Parc de Sant Jordi i desitgem que l’any 2015 s’hagin complert tots els terminis i s’hagin abonat els pagaments corresponents al cànon.

Aquest és un assumpte de ciutat i des d’Ara Reus considerem que tant els grups municipals, com els agents socioeconòmics de la ciutat haurien d’estar informats de primera mà de tots els terminis i procediments que s’hauran de desenvolupar en el procés de la construcció i explotació del centre comercial del parc de Sant Jordi.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Crear una comissió de seguiment en l’operació de Metrovacesa entre l’Ajuntament de Reus i els grups municipals que tenim representació conjuntament amb la Cambra de Comerç de Reus, Unió de Botiguers, Foment Reus Empresarial, El Tomb de Reus i la Federació d’Associació de Veïns. 


PREC PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS NO PERMETI QUE ES TANQUI O ES LIMITI EL PAS DE VIANANTS DEL PAS SOTERRAT QUE UNEIX L’AVINGUDA JOSEP PLA AMB EL PÀRQUING DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

El passat mes de juliol es va tancar el pas soterrani de les vies de tren que uneix l’avinguda Josep Pla amb el pàrquing de la Facultat d’Economia i Empresa Universitat Rovira i Virgili. El motiu pel que, temporalment, s’ha tancat el pas soterrani és per unes obres d’arrengament del pàrquing de la Universitat.

Un veí i usuari del pas soterrat es va adreçar a Alcaldia i al Departament d’Urbanisme i una de les respostes que va rebre es que existia la possibilitat que el pas soterrat que uneix l’Avinguda Josep Pla amb la Universitat quedés tancat i es restringís el seu ús i pas a unes franges horàries molt concretes.

En cas que aquest pas soterrat es tanqués i/o es limités el seu accés els usuaris haurien de fer un tomb de més de 500 metres i pujar per les escales que traspassen les vies de tren. En cas que el vianant tingués alguna mena d’incapacitat de mobilitat encara agreujaria més aquest fet.

Atès que aquest pas no només uneix un carrer de Reus amb la Universitat, si no que també dóna pas al Camí de Bellissens, a l’antic Camí de Vila-Seca, a l’Escola d’Agricultura, al nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus i a diversos masos entre altres.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa el següent prec:

  1. Que l’Ajuntament de Reus no permeti que es tanqui o es limiti el pas de vianants del pas soterrat que uneix l’Avinguda Josep Pla amb el pàrquing de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. 


PREC PERQUÈ ELS PÀRQUINGS DE LA PLAÇA DE LES OQUES I DEL MERCAT DE CARRILET OFEREIXIN LA PRIMERA HORA D’ESTACIONAMENT GRATUÏTAMENT ALS CLIENTS DELS MERCATS

Reus sempre ha estat un referent comercial a nivell local, comarcal i nacional. D’ençà que l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es va traslladar a les noves instal·lacions el carrer Sant Joan i els seus confrontants han perdut un gran volum de visitants i potencials consumidors.

Des d’Ara Reus apostem per la revitalització d’una àrea comercial molt important de la ciutat pel gran nombre de comerços instal·lats, oficines i establiments de restauració que es concentren a la zona.

Donar facilitats als possibles visitants, usuaris i compradors dels mercats de Reus que a la vegada es poden convertir també en clients d’altres establiments i/o comerços seria una de les solucions més viables.

Des d’Ara Reus hem recollit aquest sentiment dels principals protagonistes, veïns i comerciants, i proposem amb aquesta moció que es revisi l'actual gestió dels aparcaments, amb un doble objectiu: 1) afavorir l'afluència de públic cap al comerç local i 2) millorar l'associacionisme dels comerciants, per tal de contribuir al reforçament d'aquest important sector de la nostra localitat.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa el següent prec:

  1.  Que l’Ajuntament de Reus i AMERSAM ofereixin la primera hora d’estacionament de vehicles als pàrquings de la Plaça de les Oques i del Mercat del Carrilet de forma gratuïta als clients i que tampoc impliqui cap cost per als paradistes dels mercats. 

PREGUNTA SOBRE EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ OLÍMPIC DE REUS I DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ADSCRITES A REUS ESPORT I LLEURE

En data del 20 de març de 2013 es va fer entrega d’un document anomenat “Pla d’autoprotecció del Pavelló Olímpic de Reus”. Aquest Pla i segons la informació facilitada pel Departament d’Emergències i Seguretat Civil de l’Ajuntament de Reus aquest document no ha estat aprovat per la Comissió Municipal, i per tant no ha passat el procés d’homologació.

Tot i que a la portada de l’ esmentat document hi figura el nom de la Regidoria d’Emergències i Seguretat Civil de l’Ajuntament de Reus, aquest pla d’autoprotecció no ha estat elaborat per l’ esmentat servei d’emergències i protecció civil, ni en té cap informació sobre el mateix.

El document titulat “Pla d’autoprotecció del Pavelló Olímpic de Reus” recull un seguit d’informació errònia i desactualitzada en matèria de: Activitats, usos horaris, error en el nombre de treballadors, organigrames del Personal d’Emergències, Formació de personal, programació de simulacres,

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa les següents preguntes:

  1. Disposa el Pavelló Olímpic de Reus del pla d’autoprotecció complementaris prèvia a la realització d’esdeveniments esportius d’acord al compliment del Decret 82/2010 del 29 de juny de la Generalitat de Catalunya?
  2. Disposen les instal·lacions esportives municipals adscrites a Reus Esport i Lleure dels plans d’autoprotecció complementaris prèvia a la realització d’esdeveniments esportius d’acord al compliment del Decret 82/2010 del 29 de juny de la Generalitat de Catalunya?
  3. En cas afirmatiu, quin número de Registre ha obtingut a la plataforma HERMES?


Com col·laborar amb AraCatalunya?