Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

NOVEMBRE
2013
Ple municipal 22/11/2013

ple-municipal-22112013


MOCIÓ PERQUÈ ES  PROJECTIN ACCIONS PER CONVERTIR REUS EN UNA SMART CITY

Les ciutats tenen un gran impacte en el desenvolupament econòmic i social de les nacions. Són veritables plataformes on les persones viuen i treballen, on les empreses desenvolupen la seva activitat i en el marc de les quals es presten nombrosos serveis .

Davant d'aquest escenari que mostra un entorn urbà amb una demanda creixent d'eficiència, desenvolupament sostenible, qualitat de vida i sàvia gestió dels recursos, les Administracions públiques han de plantejar-se una evolució en els models de gestió de les ciutats . Per a això, l'aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions ( TIC ) es fan imprescindible i es tradueix en el concepte Smart City.

Definim Smart City (Ciutat Intel·ligent) com aquella ciutat que utilitza les tecnologies de la informació i les comunicacions per fer que tant la seva infraestructura crítica, com els seus components i serveis públics oferts siguin més interactius, eficients i els ciutadans puguin ser més conscients ells. És una ciutat compromesa amb el seu entorn, tant des del punt de vista mediambiental com pel que fa als elements culturals i històrics.

El concepte de Smart City camina de la mà d'Internet, ja que tots dos elements tenen en les comunicacions el seu fonament i avancen, amb les seves aplicacions i usos, la qual està cridada a ser la Internet del futur. Una Internet que no només consistirà en la connexió de cada vegada més persones, sinó en el plantejament d'un món digital en què, idealment, tot podrà estar connectat.

En aquest context, una Smart City és un sistema complex, un ecosistema en el qual intervenen múltiples agents, en què coexisteixen molts processos íntimament lligats. A més, la Smart City esdevé una plataforma digital que permet maximitzar l'economia, la societat, l'entorn i el benestar de les ciutats, i facilita el canvi cap a un comportament més sostenible entre tots els agents: usuaris, empreses i Administració. D'altra banda, permet habilitar nous models de negoci, constituint una excel·lent plataforma per a la innovació en el seu entorn.

De manera descriptiva, un Smart City és un espai urbà amb infraestructures, xarxes i plataformes intel·ligents, amb milions de sensors i actuadors, dins dels quals cal incloure també a les pròpies persones i a les seves telèfons mòbils.

Les Smart Cities utilitzen les TICs per ser més intel·ligents i eficients en l'ús de recursos, reduint costos i estalviant energia, millorant els serveis proporcionats i la qualitat de vida, i reduint la petjada mediambiental, tot això amb l'ajuda de la innovació i una economia baixa en carboni.

Els principals eixos d’ inversió en un Smart City, son:

-         Mobilitat Urbana

-         Eficiència Energètica

-         Sistema de gestió sostenible

-         Sistema de gestió de les infraestructures

-         Sistema de gestió Seguretat pública

-         Sistema de gestió àrees de salut

-         Sistema de gestió àrees de educació

-         Sistema de gestió àrees de cultura

-         Sistema de gestió e integració del comerç local

Smart city es considera l’ eina mes potent en polítiques públiques en els propers anys.

 

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que es comencin a projectar totes les accions necessàries per dur a terme  una Smart City a Reus.
  2. Que l’Ajuntament de Reus s’adhereixi a la Xarxa RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes. 


PREC PERQUÈ  ES REVISIN I NETEGIN ELS EMBORNALS DE LA CIUTAT

Els pluviòmetres de la ciutat han arribat a registrar els 100 litres per metre quadrat degut a les precipitacions dels darrers dies segons informacions de meteoreus.net

A les 9 del matí del passat dilluns, s'havien acumulat 97 l/m2 al carrer de Vallroquetes, més de 80 l/m2 a l'avinguda de Bellissens, i uns 87 l/m2 al carrer de Vinebre. Tot i que l’aigua, en aquesta ocasió, no ha provocat grans afectacions de trànsit a Reus la Guàrdia Urbana i Bombers van realitzar una desena de sortides menors durant el cap de setmana.

Segons informacions publicades per diversos mitjans de comunicació l'aigua hauria provocat tres actuacions durant dissabte. Les dues primeres han estat per desprendiment de façanes, al carrer de les Galanes, i l'avinguda de la Salle, mentre que la tercera, per la caiguda de branques a la via pública, a l'avinguda de Saragossa. Diumenge, es van realitzar més sortides per inundacions de baixos i carrers, filtracions d'aigua a patis o embussament de les canonades.

Tot i que considerem aquestes incidències com actuacions puntuals i menors creiem que la previsió de la neteja d’embornals és prou important per evitar algunes inundacions que puguin venir provocades per la pluja o per alguna fuita d’aigua puntual. 

En les zones amb alta densitat d’arbres com la majoria de Passeigs de la ciutat, però sobretot, durant els mesos de tardor els embornals haurien de ser revisats de forma més periòdica ja que les fulles poden arribar a provocar una obstrucció.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa el següent prec:

  1. Que es revisin amb més freqüència els embornals de la ciutat de Reus.


PREC PERQUÈ S’INSTAL·LIN FANALS AL PASSEIG BOCA DE LA MINA

La setmana passada ens varem desplaçar fins al Barri Gaudí, concretament al Barranc de la Boca de la Mina, per comprovar l’estat en que es troba el passeig. En les darreres setmanes diversos veïns, esportistes i usuaris del barranc s’havien adreçat al grup municipal per criticar l’estat de brutícia, poca lluminositat i inseguretat que provoca aquesta zona a partir de les sis de la tarda durant els mesos d’hivern.

Són molts els esportistes, caminants i usuaris que gaudirien d’aquest espai de no ser de la perillositat que corren degut a la foscor del mateix. Concretament des de l’escola Mowgli fins a la Boca de la Mina no hi ha cap fanals i al menys dues persones ens han presentat les seves queixes per ensurts amb persones desconegudes. 

Els veïns allí presents a més de queixar-se de l’estat del barranc de la Boca de la Mina, també han fet públic que els arbres i plantes del barri fa més de dos anys que no han estat fumigats, el que provoca durant els mesos d’estiu una gran quantitat de plagues d’insectes i mosquits.   

Perquè el Barranc de la Boca de la Mina també és Reus i per tots els motius anteriorment exposats, Ara Reus fa els següents precs:

  1. Que el l’Ajuntament de Reus instal·li fanals al Passeig de la Boca de la Mina des de l’Escola Mowgli fins a la font.  
  2.  Que es netegi amb la màxima celeritat possible el Barranc de la Boca de la Mina.  


 

PREGUNTA PER CONÈIXER EL DEUTE PENDENT DE L’AJUNTAMENT AMB ELS SEUS PROVEÏDORS

La Generalitat de Catalunya ha liquidat el deute de 64 milions d’euros que tenia amb el nostre Ajuntament mitjançant el pla de pagament a proveïdors impulsat per l’Estat. D’aquesta forma, i segons informacions publicades en diversos mitjans de comunicació, s’haurien pagat 34 milions d’euros a proveïdors i la resta s’utilitzarà perquè l’Ajuntament afronti altres deutes.    

 

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa les següents preguntes

  1. Quin és el deute pendent de l’Ajuntament de Reus amb els seus proveïdors?
  2. A quant ascendeix el deute total entre Innova i Ajuntament de Reus? 


Com col·laborar amb AraCatalunya?